Re: [Forum] Re: [Forum] Ændre rettigheder

From: Svend Erik Venstrup <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Tue Jun 05 2001 - 02:54:58 CEST

Jens Lindhardt wrote:
>
> chmod -r 777 mappe
>
> -r gør at den går gennem all under mapper og filer
> 777=rwx (user) rwx (group) rwx (others)
> nummeret skal ses som binær (oktal)
Ups Jens !!!

        421-421-421
        rwx-rwx-rwx
        own-grp-other
         4+2+1=7

> 111-111-111
> rwx-rwx-rwx
> own-grp-other
        1+1+1=3
>
> /Jens
> ----- Original Message -----
> From: "Mikkel Mastrup" <mikkelmastrup@hotmail.com>
> To: <forum@aalug.dk>
> Sent: Tuesday, June 05, 2001 1:31 AM
> Subject: [Forum] Ændre rettigheder
>
> > Hvad skal jeg skrive i konsollen (mens jeg er root) hvis jeg vil ændre
> > rettighederne på en mappe, samt alle dens undermapper og filer, så at alle
> > har fuld (både læse og skrive) adgang til dem?
> >
> > Hvad skal jeg skrive (mens jeg er root) hvis jeg bare vil ændre
> > rettighederne for én mappe elller én fil så den er tilgængelig for alle?

Der er en god forklaring her:
http://www.sslug.dk/linuxbog/alle/bog/filer.html
 
> >
> > Mikkel Mastrup
>
--[snip ]--
Received on Tue Jun 05 02:37:29 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:11 CEST