[Forum] Re: [Forum] Ændre rettigheder

From: Jens Lindhardt <lindhardt@skjoldhoej.dk>
Date: Tue Jun 05 2001 - 01:41:36 CEST

chmod -r 777 mappe

-r gør at den går gennem all under mapper og filer
777=rwx (user) rwx (group) rwx (others)
nummeret skal ses som binær (oktal)
111-111-111
rwx-rwx-rwx
own-grp-other

/Jens
----- Original Message -----
From: "Mikkel Mastrup" <mikkelmastrup@hotmail.com>
To: <forum@aalug.dk>
Sent: Tuesday, June 05, 2001 1:31 AM
Subject: [Forum] Ændre rettigheder

> Hvad skal jeg skrive i konsollen (mens jeg er root) hvis jeg vil ændre
> rettighederne på en mappe, samt alle dens undermapper og filer, så at alle
> har fuld (både læse og skrive) adgang til dem?
>
> Hvad skal jeg skrive (mens jeg er root) hvis jeg bare vil ændre
> rettighederne for én mappe elller én fil så den er tilgængelig for alle?
>
> Mikkel Mastrup
>
> ------------------------------------------------------------
> You know you're a Linux geek when...
> You hear the words 'Fresh meat' you think of software.
> - segfault
> _________________________________________________________________________
> Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.
>
>
>
> --
> AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
Received on Tue Jun 05 01:41:35 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:11 CEST