[Forum] Ændre rettigheder

From: Mikkel Mastrup <mikkelmastrup@hotmail.com>
Date: Tue Jun 05 2001 - 01:31:53 CEST

Hvad skal jeg skrive i konsollen (mens jeg er root) hvis jeg vil ændre
rettighederne på en mappe, samt alle dens undermapper og filer, så at alle
har fuld (både læse og skrive) adgang til dem?

Hvad skal jeg skrive (mens jeg er root) hvis jeg bare vil ændre
rettighederne for én mappe elller én fil så den er tilgængelig for alle?

Mikkel Mastrup

------------------------------------------------------------
You know you're a Linux geek when...
You hear the words 'Fresh meat' you think of software.
                                                 - segfault
_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.
Received on Tue Jun 05 01:32:26 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:11 CEST