Re: Sv: [Forum] antitrust biograf tider

From: Morten Liebach <morten@hotpost.dk>
Date: Sun Jun 03 2001 - 00:18:07 CEST

On 2, Jun, 2001 at 11:30:01PM +0200, Svend Erik Venstrup wrote:
> Villy Pirok wrote:
> >
> > Øh!!
> > Er der ikke lige lovlig meget privat snak på forum ???
> >
> > Mvh.
> >
> > Villy Pirok
> >
> Var det en god film, jeg har inviteret min hustru med ned for at se den.
> Så det vilde være praktisk at være forhåndsorienteret.

Nej, egentlig ikke, men den er da meget rørende i sin naivitet, og er da
lidt underholdende. :-)

Mvh.
        Morten

-- 
Morten Liebach <morten@hotpost.dk>; <morl.aarhus@fdir.dk>
PGP key: http://home1.stofanet.dk/liebach/pubkey.asc
Received on Sun Jun 03 00:18:07 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:10 CEST