Re: [Forum] Antitrust

From: David Nielsen <Lovechild@mailme.dk>
Date: Sat Jun 02 2001 - 13:06:54 CEST

Have your people call my people !!

Selvfølgelig vil jeg med.. giv mig et tidspunkt

- David Nielsen

On 01 Jun 2001 16:38:16 +0200, Svend Haugaard Sorensen wrote:
> Jeg ser at Antitrust går i CineCity.
>
> Skal vi lave en fælles udflugt ????
>
> --
> Stud. scient Svend Haugaard Sørensen.
> Computer Science Department
> Aarhus University, Denmark
> Help build a commonsense corpus Visit Mindpixel
>
>
> --
> AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
>
Received on Sat Jun 02 11:06:49 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:09 CEST