Re: [Forum] Antitrust

From: Bjarke Johannesen <croix@post10.tele.dk>
Date: Fri Jun 01 2001 - 19:52:48 CEST

Hej

Jeg vil også gerne med.

*********** REPLY SEPARATOR ***********

On 01-06-2001 at 18:20 Knud Haugaard Sørensen wrote:

>Svend Haugaard Sorensen wrote:
>>
>> Jeg ser at Antitrust går i CineCity.
>>
>> Skal vi lave en fælles udflugt ????
>
>Jeg vil godt med, hvornaar skal det vaere ?
>
>Knud
>
>
>--
>AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
>http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum

0
Received on Fri Jun 01 19:52:55 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:08 CEST