Re: [Forum] Antitrust

From: Knud Haugaard Sørensen <nospam@aeiwi.com>
Date: Fri Jun 01 2001 - 18:20:39 CEST

Svend Haugaard Sorensen wrote:
>
> Jeg ser at Antitrust går i CineCity.
>
> Skal vi lave en fælles udflugt ????

Jeg vil godt med, hvornaar skal det vaere ?

Knud
Received on Fri Jun 01 18:20:39 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:08 CEST