Re: [Forum] Antitrust

From: Bruno Thomsen <bruno.thomsen@get2net.dk>
Date: Fri Jun 01 2001 - 18:00:59 CEST

Svend Haugaard Sorensen wrote:
>
> Jeg ser at Antitrust går i CineCity.
>
> Skal vi lave en fælles udflugt ????
>
> --
> Stud. scient Svend Haugaard Sørensen.
> Computer Science Department
> Aarhus University, Denmark
> Help build a commonsense corpus Visit Mindpixel
>
> --
> AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum

Er det ikke den om opensource ?

Bruno.
Received on Fri Jun 01 18:03:30 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:08 CEST