RE: [Forum] General forsamling

From: Kasper Kamp Simonsen <kasperks@it.dk>
Date: Thu May 31 2001 - 17:36:10 CEST

Har lige været oppe og kigge, jeg er på announce.... så det er ikke derfor
:-(

/Kasper

-----Original Message-----
From: forum-admin@aalug.dk [mailto:forum-admin@aalug.dk]On Behalf Of
Bjarke Johannesen
Sent: 31. maj 2001 17:33
To: forum@aalug.dk
Subject: Re: [Forum] General forsamling

Hej

Det lyder skummelt, hvor mange her har ikke fået den mail, og er dem som
ikke har fået den overhovet på announce listen?!

Det kan jo måske skyldes at brevet ikke kunne leveres?!

Mvh Bjarke

*********** REPLY SEPARATOR ***********

On 31-05-2001 at 17:29 Kasper Kamp Simonsen wrote:

>Hej,
>
>Jeg kan se jeg har heller ikke få mailen om at der er general forsamling
>iaften.... :-(
>
>Nå men vi ses dernede
>
>/Kasper
>
>
>
>--
>AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
>http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum

--
AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
Received on Thu May 31 17:36:01 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:08 CEST