SV: [Forum] Generalforsamling???

From: Johannesen,Bjarke BZJ <bzj@SCANDIHEALTH.COM>
Date: Thu May 31 2001 - 15:28:18 CEST

Den 14/5 omkring klokken 12 blev følgende sendt ud på announce:

AaLUG afholder den 31. maj kl. 19.00 generalforsamling hos Amtscentret for
undervisning, Nørre Alle 31, 8000 Århus C. Vi håber der møder så mange
mennesker op som muligt. Der skal vælges personer til bestyrelsen(kernen)
og andre vigtige poster i AaLUG. Hvis du gerne vil have indflydelse på
fremtidens AaLUG - enten direkte ved at sille op til en post eller inddirekt

ved at stemme - så mød op!

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af formand.
8. Valg af kasserer.
9. Valg af sekretær.
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
12. Valg af revisor og revisorsuppleant.
13. Eventuelt.

Har du nogen forslag til punkter, skal kernen have dem senest 7 dage
før(mailto:kerne@aalug.dk). Send IKKE breve til denne email aderesse
men kun mailto:kerne@aalug.dk, tak!

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Mikkel Mastrup [mailto:mikkelmastrup@hotmail.com]
Sendt: 31. maj 2001 15:24
Til: forum@aalug.dk
Emne: [Forum] Generalforsamling???

Jer læst på AaLUGs hjemmeside at der er generalforsamling i aften. Står der
ikke at der skal sendes indformation om det ud til alle medlemmer senest 14
dage før? Jeg har da ikke modtaget noget.
  Er der virkelig generalforsamlig i AaLUG? Er det for alle medlemmer eller
kun for kernen? Hvis man må komme hvor foregår det så henne?

Mikkel Mastrup

------------------------------------------------------------
Først når det sidste træ er fældet. Først når den sidste flod er forurenet.
Først når den sidste fisk er fanget.
Først da vil man opdage, at man ikke kan spise penge.
- Cree-indiansk profeti
_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

-- 
AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
Received on Thu May 31 15:28:51 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:07 CEST