[Forum] Java på Debian.

From: Morten Liebach <morten@hotpost.dk>
Date: Thu May 24 2001 - 00:56:51 CEST

Hej

På Debian 2.2, fuldt up to date med security patches osv.:

 Jeg har installeret j2sdk1.3 Blackdown pakken, og cut'n pastet et
'Hello world' program fra java.sun.com, og det virker ikke.

% javac HelloWorldApp.java

Ingen problemer, de kommer her:

% java HelloWorldApp.class
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: HelloWorldApp/class

!!?

De instruktioner jeg følger er her:
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/getStarted/cupojava/unix.html

Der står om den fejl jeg får at det er fordi jeg er i det forkerte dir,
men det er jeg ikke!

Men her er programmet:

class HelloWorldApp {
        public static void main(String[] args) {
                System.out.println("Hello World!"); // Display "Hello World!"
        }
}

Er der nogen der har nogle gode råd?

Jeg fik den samme fejl med den manuelle pakke fra Sun, og tænkte at det
nok var en eller anden lille inkompatibilitet, de garanterer vist ikke noget
hvis man ikke bruger RedHat, så jeg apt-get'ede så j2sdk (da jeg
opdagede at jeg havde den mulighed), i håb om at den da måtte være i
orden, men det er den altså ikke.

Hvad kan jeg nu prøve?

Mvh.
        Morten

-- 
Morten Liebach <morten@hotpost.dk>; <morl.aarhus@fdir.dk>
PGP key: http://home1.stofanet.dk/liebach/pubkey.asc
Received on Wed May 23 23:49:21 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:07 CEST