[Forum] Script

From: Thomas G. Kristensen <geko@g2k.dk>
Date: Mon May 14 2001 - 07:53:35 CEST

Hej alle

Jeg kan huske jeg engang bad om et script der kunne erstatte alle forekomster
af æ,ø og å i en ascii fil med deres html-kode, men jeg har smidt scriptet
væk igen... er der nogen der lige hurtigt kan fyre et sådant af? Jeg regner
med at man bare kan pipe resultatet af en find over i scriptet, men hvordan
ser scriptet så ud ... =) ?
Received on Mon May 14 07:54:37 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:07 CEST