[Forum] rewrite cd'er

From: Knud Haugaard Sørensen <khs@imf.au.dk>
Date: Sun Apr 29 2001 - 14:50:22 CEST

Hej

Jeg har koebt mig en stak cdrw,
men jeg har et problem med at laese dem naar de er baendt.

Er der noget bestemt man skal goere ved cdrw for at de kan
laeses.

Knud
Received on Sun Apr 29 14:50:40 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:06 CEST