[Forum] Kernekompilering

From: Mikkel Mastrup <mikkelmastrup@hotmail.com>
Date: Fri Mar 30 2001 - 16:23:01 CEST

Jeg kører RedHat 6.2 med en 2.2.14 kerne. Det virker ikke når jeg prøver at
kompilere den nye 2.4.0 kerne. Jeg går ind i mappen hvor de nye filer ligger
og skriver:
make xconfig; make dep; make clean; make bzImage; make modules; make
modules_install. Så kopierer jeg ~/arch/i386/boot/bzImage til
/boot/vmlinuz-2.4.0. Der efter skriver jeg den ind i /etc/lilo.conf under
navnet "linuxny" (uden gåseøjne). Til sidst kører jeg /sbin/lilo og så
genstarter jeg.

Når der så står "boot:" trykker jeg på TAB og vælger "linuxny". Det eneste
der kommer er denne besked:

boot: linuxny
Loading linuxny.................
Uncompressing Linux... Ok, booting the kernel.

Og så sker der ikke mere. Hvad gør jeg galt?

Mikkel
_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.
Received on Fri Mar 30 16:23:38 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:03 CEST