[Forum] Linux i 13 uger

From: phboegh <phboegh@eon.dk>
Date: Mon Mar 12 2001 - 12:13:34 CET

Hej Linux-folks
Linux-Kurset er bestemt åbent for alle! (Overvejende begyndere/brugere på
workstation og nogen serverbehov).
I praksis er det desværre ikke alle der har økonomi til at betale de 2480
kr/uge som kurset koster. Og kurset er også udvidet til 13 uger! Har man en
virksomhed i ryggen, der ønsker at opkvalificere sit personale, er det vel
næppe uoverskueligt.
Vi samler PT nogle lærere, der har specialiseret sig i forskellige aspekter af
Linux. Med overskriften "Linux i 13 uger" vil jeg informere videre for de
interesserede.
Jeg er bekendt med at i Århus onsdag er ordlyden: "DanMedia IT- kursuscenter
har etableret et 13 ugers uddannelsesforløb for ledige, der ønsker at arbejde
med LINUX, enten som systemadministrator eller som superbruger. Kurset starter
d. 2. april 2001.
Kurset henvender sig til ledige med en IT-mæssig baggrund, der ønsker at
opkvalificere deres viden til også at omfatte OpenSource programmer og de
mange muligheder, der følger af den hastige udbredelse af LINUX-programmer
inden for såvel det offentlige som det private erhversliv." Men igen alle er
velkomne!!!

Hilsen

Phillip
Received on Mon Mar 12 12:13:39 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:59 CEST