[Forum] procmail og dotfile generator

From: Svend Haugaard Sorensen <shs@daimi.au.dk>
Date: Thu Mar 08 2001 - 12:43:35 CET

Er der nogle måder hvorpå man kan roterer rundt på recipes,når man
først har lavet dem ???

-- 
Stud. scient  Svend Haugaard Sørensen.
Computer Science Department
Aarhus University, Denmark 
Help build a commonsense corpus Visit Mindpixel
Received on Thu Mar 08 12:43:39 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:58 CEST