Re: [Forum] Oprydning efter kompilering

From: Knud Haugaard Sørensen <nospam@aeiwi.com>
Date: Sat Mar 03 2001 - 22:59:12 CET

Hej martin

Martin Petersen wrote:
>
> Når jeg bruger et separat bibliotek til at bygge applikationer med make, hvor
> meget kan jeg så slette efter 'make install'?
> Skal kildekoden bruges? Bliver alle filer, der skal bruges fra
> build-biblioteket, overført til installationsdestinationen?
normalt skal du bruge .h filerne og bibloteket
jeg ved ikke om de bliver overfoert
med hensyn til grafik biblotek
preov at se paa imlib2 (www.enlightenment.org)
knud

>
> På forhånd tak
> - Martin Petersen
>
> --
> AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
Received on Sat Mar 03 22:59:12 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:57 CEST