SV: [Forum] terminal indstillinger

From: Johannesen,Bjarke BZJ <bzj@SCANDIHEALTH.COM>
Date: Mon Feb 19 2001 - 10:51:14 CET

Hej

1. måske du kunne resette min terminal med tput. Det skyldes nok generelt at
det xterm ligende program du bruger ikke understøtter den term som er sat i
$TERM.

2. h,j,k,l virker også som piltaster i vi.. ;)

for at se terminal info skriver man infocmp.

Mvh Bjarke

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Knud Haugaard Sørensen [mailto:nospam@aeiwi.com]
Sendt: 18. februar 2001 18:52
Til: forum@aalug.dk
Emne: [Forum] terminal indstillinger

Hej

Jeg har et lille problem med in server jeg faaet sat op i usa.

Naar jeg loger paa. Faar jeg en terminal med foelgende problemer.

1) Efter jeg har brugt man er tekten inverteret.
(hvid paa sort istedet for sort paa hvid)

2) I vi og emacs kan jeg ikke bruge pile-tasterne.

Saa hvis der er nogle der kan sige mig
hvordan det loeses eller hvordan man lister en terminals indstillinger
vil jeg blive meget glad.

Knud

-- 
AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
Received on Mon Feb 19 10:51:56 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:57 CEST