[Forum] terminal indstillinger

From: Knud Haugaard Sørensen <nospam@aeiwi.com>
Date: Sun Feb 18 2001 - 18:52:25 CET

Hej

Jeg har et lille problem med in server jeg faaet sat op i usa.

Naar jeg loger paa. Faar jeg en terminal med foelgende problemer.

1) Efter jeg har brugt man er tekten inverteret.
(hvid paa sort istedet for sort paa hvid)

2) I vi og emacs kan jeg ikke bruge pile-tasterne.

Saa hvis der er nogle der kan sige mig
hvordan det loeses eller hvordan man lister en terminals indstillinger
vil jeg blive meget glad.

Knud
Received on Sun Feb 18 18:52:25 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:57 CEST