Re: [Forum] StofaNet

From: Svend Erik Venstrup - Nielsen <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Tue Jan 30 2001 - 09:17:34 CET

Martin Filtenborg wrote:

hej lars

> Selv hej!
>
> Først: Jeg aner ikke en klaphat om Suse!

Det gør jeg heller ikke ( flot udtryk )

--[ snip ]--

Det jeg efteråhånden har gjort nogle gange er :

a: ping 127.0.0.1 egentlig viser dette kun om din maskine kører

b: pnig 192.168.xxx.zzz ( xxx.zzz er opgivet af stofa ) Dette viser om du
har tastet rigtigt i din opsætning, samt om din opsætning er rigtig. Dette gøre i
RH hurtigst med programmet Network Configurator [[ start i en xterm ### netcfg &
###]], jeg synes at programmet er selvdokumenterende.

c: ping 192.168.100.1 dette pinger kabel modems af typen [[ SURFboard
]] ikke kabel modem af typen [[ com 20 ]], egentlig viser dette kun at der er
forbindelse mellem dit netkort og dit kabel modem, ( det er dit problem, fra dit
kabelmodem og videre er det stofas problem ). Jeg har en enkelt gang fundet et
defekt kabel på denne måde.

d: ping 192.168.30.2 Dette er stofas AAA-server , som foretager kontrol af din
dial-up, samt holder regnskab med dit forbrug, dette er den første IP-adresse du
er i kontakt med hos stofa. Det er sansyligt at default gateway er samme sted,
men jeg ved det ikke.

e ping 192.168.xxx.254 Dette er din default gateway

endelig et ""Abegreb "" Hvis du er sikker på at punkterne a - c er ok. er der en
mulighed for at AAA-serveren har mistet dit netkorts MAC- adresse. Du gør
følgende:

Starter maskinen:, a-c ok

På dit kabel modems forside er der følgende lamper [ Pover (lyser grønt )],
[Receive ( lyser grønt )], [Send ( lyser grønt ) ], [ Online ( lyser grønt ) ],
[Actiivity ( lyser ikke ) ( blinker ikke ) der er langt mellem blinkene ]. De 4
første skal lyse konstant, gør de ikke det kontakt stofa. Hvis de lyser, sluk
for dit modem i 2 min. tænd det igen. Derefter vil AAA-serveren aflæse din
MAC - adresse, og det vil være muligt at at komme i kontakt med Stofa
igen.

Jeg håber at det bringer fremad, således at jeg også har været hukommelses
puscher.

> Hvis jeg har puffet til din hukommelse på rette måde, ender du op med at
> kunne logge ind manuelt, og så vil du givetvis kigge nærmere på det
> login-script der ligger på Stofanet-cd'en :)
> Når du så har bakset lidt med dét, vil du nok gerne have en kopi af det
> script jeg har hér :) Det er lettere at forstå, virker fint og kan
> afvikles via en knap på min menulinie (logon og -off i ét hug. Ingen
> skriverier.)

--[ snip ]--

> > Med venlig hilsen
> > Lars Jensen
>
> --
> AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum

hilsen svend (-;>/
Received on Tue Jan 30 09:10:56 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:54 CEST