[Forum] scsi_read error

From: Svend Erik Venstrup - Nielsen <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Sun Jan 28 2001 - 23:34:34 CET

hej i venlige hjælpere

Jeg har fået følgende meddelse i et RXVT- vindue,
helt erligt jeg forstår ikke hvad det betyder

scsi_read error: sector=265779 length=8 retry=0
                 Sense key: 5 ASC: 21 ASCQ: 0
                 Transport error: Illegal SCSI
request (rejected by target)
                 System error: Invalid argument

jeg har set om der er en af diskene som er fuld

[root@localhost /root]# df
Filesystem 1k-blocks Used Available
Use% Mounted on
/dev/sdb1 1177960 833260
284860 75% /
/dev/sda2 76708 37544
39164 49% /dos
/dev/sdc2 4071776 2830460
1034480 73% /home
/dev/sdc1 4743776 1425064
3077740 32% /usr
/dev/sdd1 4743776 4
4502800 0% /root/tmp
/dev/sdd2 3999308 597776
3198312 16% /root/mp3
[root@localhost /root]#

efter min opfattelse ser det ikke så slemt ud

håber på hjælp

Hilsen Svend

(-;>/
Received on Sun Jan 28 23:27:43 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:52 CEST