[Forum] MBR sjov.

From: Morten Liebach <morten@pc89225.stofanet.dk>
Date: Sat Jan 27 2001 - 18:16:32 CET

Hejsa

 Jeg har med stor fornoejelse bygget en "Linux From Scratch", og er
kommet dertil hvor jeg gerne vil proeve at boote den for foerste gang,
laver en /etc/lilo.conf i LFS, og koerer lilo:

  Fatal: First boot sector is version 21.5. Expecting version 21.6.

OK, den var vaerre, for jeg aner intet om hvad man goer ved den slags,
og der staar ikke noget der ser brugbart ud i lilo's docs.

Jeg har proevet at koere den saedvanlige 'fdisk /mbr' fra en DOS
boot-disk, men det goer ikke nogen forskel ... :-(

Det er lidt skuffende at lilo versioner er inkopatible ...

Nogen forslag?

-- 
UNIX, reach out and grep someone!
Received on Sat Jan 27 18:16:37 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:52 CEST