[Forum] USB enabling på Mandrake 7.2

From: Martin Filtenborg <martin.filtenborg@mail1.stofanet.dk>
Date: Thu Jan 25 2001 - 21:52:48 CET

Er der mon nogen her på listen som kunne give mig et hint til at få min
USB-forbindelse enablet?
Jeg har en Acer 320U scanner, jeg morderlig godt kunne tænke mig at få
hægtet på systemet. Virker fint under Wintendos...

HardDrake finder en VIA rodhub/controller og fortæller mig at den ska'
bruge usb-uhci modulet.

Kører jeg så usbview, bliver jeg oplyst om at der er sket en fejl;
/proc/bus/usb/devices findes ikke. Det viser sig at stemme fint med
virkeligheden - usb-directoryet findes ikke.
Usbview foreslår så at jeg sikrer mig at kernen - som er den originale -
har usb med, at usb-coremodulerne er installeret og at jeg har mounted
usbdevfs filsystemet.

Fint nok, det giver mig da nogen spor at arbejde med.
Imidlertid aner jeg ikke om kernen har usb inkluderet.
Ejheller føler jeg mig på sikker grund når talen falder på usbdevfs.
Vfat og ide-scsi har jeg et vist greb om, men jeg finder ingen
referencer til usbdevfs i dokumentationen til fstab & Co.
Det er i hvert fald ikke nok at insmod'e f.eks. usbcore, usb-uhci og
scanner (fundet i modules/.../usb directoryet).

Mandrake tilbyder ingen hjælp, howtos er der ingen af, og jeg føler mig
sådan lidt "ude på landet" :)

How to do?

- eller ska' man bare vente på en kommende M73 incl. kerne 2.4, så løser
problemet sig vel?

Venligst,
Martin Filtenborg

## Knowledge gives power. Power corrupts. ##
## Study hard. Be evil. ##
Received on Thu Jan 25 22:08:46 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:52 CEST