[Forum] RedHat 7 / Kerne-compilering

From: Lars Thygesen <lt@aalug.dk>
Date: Wed Nov 22 2000 - 22:24:58 CET

Hej

For noget siden var der vist en der nævnte noget om noget knas med at få en kerne kompileret under RedHat 7...og dengang blev vi vidst enige om at det var ganske klart fordi gcc 2.96 blev brugt (som er noget beta-noget)...

Uha, og i dag skulle jeg jo så lige efter at ha' installeret den ha' mig lavet en fin ny kerne, og kunne heller ikke kompilere det...løsningen var simpel, man skal simpelt hen rette lidt i en enkelt linie i Makefile så den kommer til at se sådan ud:

CC =$(CROSS_COMPILE)kgcc -D__KERNEL__ -I$(HPATH)

så spiller det max....

---
Lars Thygesen, Denmark
e-mail: thygesen@image.dk
Received on Wed Nov 22 22:22:32 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:43 CEST