Re: [Forum] pointer i x

From: Bjarke Dahl Ebert <ebert@irisa.fr>
Date: Tue Nov 21 2000 - 15:28:10 CET

"Thomas G. Kristensen" wrote:

> Tænkte lige på: er det muligt at skifte pointer i x (uden at skulle recompile
> alt osv...) ?

Det korte svar: Ja.

Det lidt læmgere: man xsetroot.

På daimi omkring 1992 eller 1993 tror jeg (dengang man ikke behøvede at
tænke så meget på sikkerheden, og hvor "xhost" ikke var nødvendigt), var
der ingen grænser for den glæde og morskab vi kunne få ud af en
"xsetroot -display some-other-host.daimi.aau.dk -cursor den_halvfede.xpm
den_halvfede.mask.xpm".

På sun-maskiner var der vist ingen grænse for størrelsen af sådan en
cursor. Omend den manglende grafik-accelleration satte en grænse for,
hvilke billeder der var praktiske at have som muse-cursor ;-)

Jaja, vi var nogle små legebørn... Den slags er jeg jo vokset HELT fra
;-)

Mvh.
Bjarke

-- 
IRISA-INRIA, Campus de Beaulieu, 35042 Rennes cedex, France
Home page: http://www.irisa.fr/compose/ebert/
Received on Tue Nov 21 15:28:11 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:43 CEST