[Forum] Desktop switching

From: Bo <miller@nospam.dk>
Date: Tue Nov 14 2000 - 14:50:40 CET

Hej liste!

Jeg har tidligere spurgt om desktop switching, hvor det blev fortalt mig
at jeg sku' saette desktoppen op i config-filen - men den er der ikke!
Den sku' ligge under /etc/X11/gdm/Sessions/default, men /gdm eksisterer
ikke paa min maskine. Snif!
Hvad goer man saa? Jeg koerer RedHat 6.2 med en fvvm2-desktop, som jeg
ikke kan slippe af med (sgrunt). Installerede oprindeligt en standard KDE
workstation.

Jeg har overvejet simpelthen at installere en RedHat 7.0 oveni 6.2'eren,
men min maskine vil ikke vaere med. Jeg faar en Fejl 11 naar jeg booter
paa en RedHat 7, hvilket betyder en form for systemdefekt et sted (uden
jeg dog kan finde fejlen paa anden maade).
Har andre oplevet samme fejl? Findes der et program som kan teste
hardware bedre end TuffTest Pro, som jeg har forsoegt mig med?

VH
Bo Miller
miller@nospam.dk
Received on Tue Nov 14 14:47:12 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:43 CEST