Re: [Forum] Jamen så: Debian vs. SuSE

From: Leif Rasmussen <leif@lera-komm.dk>
Date: Mon Nov 06 2000 - 22:12:52 CET

"Thomas G. Kristensen" wrote:

> Ok, SuSE er beregnet til serverbrug og "den kræsne/professionelle" bruger men
> hvad skulle så gøre Debian værre?

Jeg kender ikke så meget til Debian i dag - det er et par år siden, at jeg
prøvede den.
Debian bliver, så vidt jeg ved, vedligeholdt af en lille kerne, der nok holder
sig til
de oprindelige Linux-dyder. Jeg har indtryk af, at de er meget kvalitetsbevidste
!

> Er det kun det faktum at der er et færre antal pakker? Eller er det YaST der
> gør det hele?

Jeg ved ikke om faktummet med antallet af pakker gør så meget igen - jeg
har nok en del pakker installeret, som jeg ikke bruger eller ikke engang
kender eller ved, at der er installeret !

Man bliver nok noget, på både godt og ondt, afhængig af YAST - det er rart,
at man kan klare installation og opsætning med et program.

Corel Linux er bygget over en Debian - jeg ved så ikke, hvad der fik Corel til
at vælge den distributation. Jeg har prøvet Corel Linux 1.0 og 1.1 og den er
meget let at installerer. Jeg bryder mig dog ikke om, at jeg under
installationen
ikke kan få adgang til en consol på maskinen - under installationen bliver man,
ligesom i Windows, frataget muligheden for at øve indflydelse.
Efter installationen af ver. 1.1, var der dog bl.a. lidt problemer med dansk
tastatur
i den tekstbaserede consol, ligesom maskinen på et tidspunkt ikke rigtigt kunne
finde ud af, at skifte mellem consollen og XWindows. Jeg fandt ikke ud af,
hvad der var galt - det var lettere, at ty til det jeg kendte - SuSE !

Mvh.
Leif
Received on Mon Nov 06 21:12:06 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:43 CEST