Re: [Forum] ftp program

From: Christian Frier <frier@daimi.au.dk>
Date: Tue Oct 24 2000 - 21:45:53 CEST

At 20:28 24-10-00 +0200, you wrote:
>Hej
>Jeg er i færd med at tømme mit directory for filer via ftp.
>Jeg kan dog ikke finde nogen kommando, hvor jeg kan tage hele dir på en
>gang. Kan man det??
>Hilsen
>Carsten

Ja, ncftp kan fx køre med en option R, så man henter rekursivt.

Dvs fx: get -R directory/

Der er vist også en del ftp-servere, der kan lave tar-filer med eller uden
kompression on-the-fly.

-- 
  Christian Frier
Received on Tue Oct 24 21:47:25 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:38 CEST