[Forum] Re: jeg_er_helt_groen_i_linux

From: Bo <miller@nospam.dk>
Date: Thu Oct 12 2000 - 17:49:16 CEST

> ad 1.
> Jeg har prøvet at installere ved at sige rpm -i filnavn.rpm.
> Dette er vist gået udmærket, men jeg aner ikke hvor det pågældende
> program har lagt sig.

Hvis du bruger en grafisk brugerflade er der en fortrinlig .rpm-manager,
som osse holder styr paa hvad der ender hvor.
Alternativt er der vistnok mulighed for at angive hvor programmerne skal
ende, naar man bruger rpm (men det er jo let nok for mig at vaere
bagklog) :o)
Hvis noget er blevet helt vaek, kan du soege vha. "find" :
find <path> <option> <"hvad-den-skal-finde">
Eksempler:
find / -name "B*" (finder alt i hele filsystemet som starter med B)
find /usr/ -name "*" (lister hele indholdet i /usr/, incl. subdirs)

> Ps. Hvor kan man finde relevant litteratur om linux system og net
> administration på begynderniveau.....

Nu lyder du godtnok som om du ikke er helt saa groen som du paastaar,
men som en indfoering i Linux vil jeg anbefale LINUX for Dummies, 2nd.
Edition (Jon "maddog" Hall). Den giver en god grundlaeggende indfoering
i Linux.
Men den andetsteds naevnte /linuxbog/ er osse god... ikke mindst fordi
den er up-to-date. Og den er paa et lidt hoejere plan end Dummies-bogen,
men ikke mere end at selv vi newbier kan foelge med.

Bo Miller
miller@nospam.dk
Received on Thu Oct 12 17:48:02 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:37 CEST