[Forum] Rødhættes nye klær

From: Thomas Kristensen <thomas.gk@get2net.dk>
Date: Thu Sep 28 2000 - 08:49:56 CEST

Hej alle!

Så er spørgsmålet jo snart bare:

Hvor kan jeg skaffe den nye RedHat?
Fylder den stadig kun een cd?
Følger der et php modul med igen?
Har de fået mySQL med?

Well, jeg ville egentlig mest høre om jeg kunne få nogle bud fra jer om hvad i skal have for at sende en brændt kopi til mig. Det må lige foreløbigt vente til i næste måned (lav pengestand her sidst på måneden... SU) men jeg vil gerne høre nogle bud...

Mvh.

Thomas G. Kristensen
Received on Thu Sep 28 08:51:16 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:33 CEST