[Forum] lokaler savnes

From: Johannesen,Bjarke BZJ <bzj@SCANDIHEALTH.COM>
Date: Tue Sep 26 2000 - 15:59:42 CEST

hej

Vi har p.t. haft nogle problemer med at skaffe lokaler på uni, så jeg vil
gerne høre om der er nogen som muligvis kan skaffe lokaler et eller andet
sted på uni? Det ville da være rart hvis der var nogen som kunne hjælpe os
med at få de sædvanlige lokaler, eller fortælle os hvem vi skal kontakte.

Hvis det ovenstående ikke er muligt, skal vi jo til at finde noget et andet
sted :(

Mvh Bjarke

---------------
Bjarke Johannesen
Scandinavian Healthcare Informatics A/S (http://www.scandihealth.com)
Home Email: croix@post10.tele.dk Work Email: bzj@scandihealth.com
Work phone: +45 8745-7000 Or call direct on: +45 8745-7347
AaLUG homepage --- http://aalug.dk
Received on Tue Sep 26 16:00:32 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:33 CEST