Re: [Forum] lille kommando / script

From: Svend Haugaard Sorensen <shs@daimi.au.dk>
Date: Tue Sep 12 2000 - 14:53:23 CEST

> From: "Thomas Kristensen" <thomas.gk@get2net.dk>
> Er det muligt, let og hurtigt at skrive en kommando / et script der
> erstatter alle forekomster af æøå med de tilsvarende html-koder? Jeg lavede
> engang et dos-program (i Pascal) der kunne det samme, men jeg mener man med
> enkelte kommandoer kan "søge og erstatte" på den måde i Linux...
>
> Nu er jeg ikke lige så meget inde i HTML koder, men "man awk" og "man sed"
> vil kunne hjælpe dig meget på vej. Kommandoen "tr" er vist nok ikke så
> velegnet, da HTML koder vist nok er noget med at skrive "=AnsiKodenIHex" i
> stedet for det tegn man vil have skrevet. Tr er utrolig god til at skifte
> enkelte tegn i en streng (eller fil) med andre enkelte tegn. Sed og awk kan
> begge lave meget mere avancerede udskiftninger.
>
> Keld Laursen
du kan bruge sed.

cat htmlfil | sed -e 's/æ/htmlkode' >nyhtmlfil

Eller noget lignede.

-- 
Stud. scient  Svend Haugaard Sørensen.
Computer Science Department
Aarhus University, Denmark 
Help build an artificial intelligence Visit Mindpixel
Received on Tue Sep 12 14:53:25 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:32 CEST