Re: [Forum] lille kommando / script

From: Jørgen Frøjk Kjærsgaard <jfk@informaticon.dk>
Date: Tue Sep 12 2000 - 08:44:26 CEST

Thomas Kristensen wrote:

> Hej alle Selv om det er et stykke tid siden jeg har besvaret nogen
> spørgsmål herinde da jeg har haft lid travlt spørger jeg alligevel
> herinde... Er det muligt, let og hurtigt at skrive en kommando / et
> script der erstatter alle forekomster af æøå med de tilsvarende
> html-koder? Jeg lavede engang et dos-program (i Pascal) der kunne det
> samme, men jeg mener man med enkelte kommandoer kan "søge og erstatte"
> på den måde i Linux... Nogen der kan huske hvordan det forholder sig
> med det?

Der er flere måder at gøre det på. Hvis du kun skal bruge å, ø og å, er
den letteste metode at bruge sed. Følgende tager filen "input.html",
erstatter tegnene og skriver resultatet til "output.html":

sed
's/æ/\&aelig;/g;s/Æ/\&Aelig;/g;s/ø/\&oslash;/g;s/Ø/\&Oslash;/g;s/å/\&aring;/g;s/Å/\&Aring;/g'
< input.html > output.html

Denne metode bliver dog ret træls (lang linie), hvis man skal bruge
mange tegn, f.eks franske og tyske specialtegn. Så kan man skrive et
Perl eller Tcl script, der tager samtlige specialtegn og oversætter dem
til de numeriske HTML-koder &#197; for Å osv.

/jfk

--
Jørgen Frøjk Kjærsgaard, Systemkonsulent (Systems Consultant)
Inform@ticon ApS * Web: www.informaticon.dk * Tlf: 8672 0093
Internet programmering * Systemudvikling på Linux, FreeBSD og PalmOS
Received on Tue Sep 12 08:45:46 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:32 CEST