Re: [Forum] lille kommando / script

From: Keld Laursen <kl@connective.dk>
Date: Tue Sep 12 2000 - 08:32:28 CEST

From: "Thomas Kristensen" <thomas.gk@get2net.dk>
Er det muligt, let og hurtigt at skrive en kommando / et script der
erstatter alle forekomster af æøå med de tilsvarende html-koder? Jeg lavede
engang et dos-program (i Pascal) der kunne det samme, men jeg mener man med
enkelte kommandoer kan "søge og erstatte" på den måde i Linux...

Nu er jeg ikke lige så meget inde i HTML koder, men "man awk" og "man sed"
vil kunne hjælpe dig meget på vej. Kommandoen "tr" er vist nok ikke så
velegnet, da HTML koder vist nok er noget med at skrive "=AnsiKodenIHex" i
stedet for det tegn man vil have skrevet. Tr er utrolig god til at skifte
enkelte tegn i en streng (eller fil) med andre enkelte tegn. Sed og awk kan
begge lave meget mere avancerede udskiftninger.

Keld Laursen
Received on Tue Sep 12 08:09:43 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:32 CEST