Re: [Forum] Apache og SuExec

From: <sd@aprio.de>
Date: Mon Aug 21 2000 - 05:43:34 CEST

> Desværre så går kaldene til disse fælles scripts også gennem suexec, som
> selvfølgelig smider en fejlmeddelelse tilbage, da filerne jo ikke kan have
> alle brugerne som ejere på een gang!

En ide til løsningen af problemmet kunne være at skabe en fælles
"brugergruppe" i
/etc/groups for alle disse brugere. Derefter burde man så med "chgrp"
ændre
gruppe-ejerskaben og udførselsretten for filerne i bibliothekmappen til
denne gruppe...

mvh
Sascha Dibbern

-- 
##########################################################
A Priori Development I/S
- Integration of webconcepts & eCommerce solutions
Find us on the web at 
   http://www.aprio.de
Sascha Dibbern
Gudrunsvej 62, 5 th.
DK-8220 Brabrand
Phone: [+45] 28 12 82 76
E-mail: sd@aprio.de
##########################################################
Received on Mon Aug 21 05:43:38 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:30 CEST