Re: [Forum] Installation af Windows på Linux Box

From: Christian Frier <frier@daimi.au.dk>
Date: Fri Aug 11 2000 - 11:13:50 CEST

At 18:23 10-08-00 +0200, you wrote:
[snip]

>Så gør du sådan set som der står, og ender, efter root.bin disketten er
>indlæst, i et menusystem hvor du kan vælge ``Partitioning the harddisk''
>eller noget i den retning, og det gør du så. Programmet du så kommer ind
>i er cfdisk, og det er lidt mere venligt end ``rå'' fdisk, og der kan du
>så få lov til at fjerne alle partitioner uden alt det der brok ... [1]

Hvis partitioneringen driller, og man alligevel bare vil starte med at
slette _alle_ partitioner, er det min erfaring at det af og til kan være
formålstjentlig at køre en 'dd if=/dev/zero of=/dev/hd? bs=512 count=100'
eller lignende, for så er der i hvert fald gjort rent bord...

dd er tilgængelig umiddelbart efter boot på min debian 2.1
installations-cd. Det samme gælder nok de fleste andre installationssæt.

-- 
  Christian Frier
Received on Fri Aug 11 11:18:02 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:29 CEST