Re: [Forum] Re: [Forum] Installation af Windows på Linux Box

From: Mikkel Mastrup Jensen <mikkelmastrup@hotmail.com>
Date: Tue Aug 08 2000 - 22:02:26 CEST

>1: Jeg synes du skulle prøve at boote med en linux cdrom af en eller
> anden art, starte installationen og så når du kommer til ``fdisk''
> fjerner du alle ext2fs partitioner og skriver det til disken.

Jeg skal vel også slette SWAP-partitionen?

Hvordan kommer jeg ind i FDISK fra en cd-rom?? Altså ind i
kommando-prompten. Skal jeg også bruge en boot-diskette og hvis Ja, hvordan
kommer jeg så ind i kommando-prompten der?

Mikkel
________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com
Received on Tue Aug 08 22:02:26 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:28 CEST