Re: [Forum] 5 spørgsmål Besvarer 1

From: Jesper R. Meyer <jrm@aalug.dk>
Date: Sun Aug 06 2000 - 13:50:00 CEST

--> "Svend" == Svend Erik Venstrup <- Nielsen <venstrup@mail1.stofanet.dk>> writes:

 Svend> Mikkel Mastrup Jensen wrote:
>> En HP 7100e brænder, er en ekstern brænder som sluttes til via
>> parallelporten. Hvis der ikke skal driver til hvordan finder jeg så bræderen
>> i Linux. (altså dens mappe)

 Svend> der for er jeg ikke nogen ørn til IDE + externe enheder gennem
 Svend> parallelport el. serielport, men jeg tror at vejen går gennem. at emulere scsi,

 Svend> Jesper ved en masse om det, men han flytter jo p.t.

Jeg kan nok få en IDE-brænder til at virke - det er faktisk let - men
jeg har aldrig prøvet med en brænder til parallelporten. Det skal dog
laves ved at emulere SCSI over parallelporten, dvs. noget med at
omkompilere kernen og tilføje noget SCSI-emulering (evt. over
parallelportet) og noget generic scsi.

Det virker ikke som en uoverkommelig opgave, med der skal nok noget
mere end en standard RedHat kerne til...

/jrm

-- 
 Why get even, when you can get odd?
Received on Sun Aug 06 14:05:54 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:28 CEST