Re: [Forum] hdparm

From: Jesper R. Meyer <jrm@aalug.dk>
Date: Sun Aug 06 2000 - 13:54:27 CEST

--> "Jens" == Jens Christian Ø Andersen <jensc.andersen@get2net.dk> writes:

 Jens> Jeg vil lige høre om der er nogen der ved, hvor man skal tilføje
 Jens> eventuelle hdparm kommandoer i opstarts filerne.

Ja, det har jeg.

~% grep hdparm /etc/rc.d/rc.sysinit
/sbin/hdparm -q -a8 -q -A1 -q -c3 -q -d1 -q -k1 -q -K1 -q -m16 -q -X66 /dev/hda
/sbin/hdparm -q -a8 -q -A1 -q -c3 -q -d1 -q -k1 -q -K1 -q -m16 -q -X66 /dev/hdb

Husk!!! at kontrolere de flag du bruger virker og at du skriver dem
rigtigt - hvis ikke er det en God Ting(TM) med en botdisk.

/jrm

-- 
    Are you frustrated? Try 'M-x doctor RET'
Received on Sun Aug 06 14:05:52 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:27 CEST