[Forum] 5 spørgsmål

From: Mikkel Mastrup Jensen <mikkelmastrup@hotmail.com>
Date: Sun Jul 30 2000 - 17:19:24 CEST

Jeg har lige 5 spørgsmål:

1) Jeg kan ikke få andre brugere end root til at skrive på disketter. Jeg
har prøvet at indsætte "user" i /etc/fstab, men det virker ikke, hvad gør
jeg ved det?.

2)I /etc/fstab har jeg slettet ordet "owner", har det nogen effekt?

3) Hvilken version af Lynx følger med RedHat 6.2?

4) På et AaLUG møde fik jeg engang at vide at det var en dansker der styrede
det med Linux-drivere til cd-rom'er og brændere. Er der nogen der har en
e-mail til ham?

5) Er der nogen der har en driver til en HP 7100e brænder?

Mikkel

------------------------------------------------------------
You know you're a Linux geek when...
You can reconstruct your fstab from scratch, and not even think about it.
                                                 - segfault
________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com
Received on Sun Jul 30 17:19:24 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:26 CEST