Re: [Forum] /etc/hosts.equiv

From: Jesper R. Meyer <jrm@ceres.aalug.dk>
Date: Thu Jul 27 2000 - 17:17:01 CEST

>>>>> "jrm" == Jesper R Meyer <jrm@ceres.aalug.dk> writes:

jrm> Jeg har kigget i man siden, men jeg er ikke helt sikker på jeg
jrm> fatter hosts.equivs format. Hvis jeg skriver

jrm> + localhost

jrm> virker det som en joker, dvs. alle hosts er trusted hosts, og det
jrm> var jo ikke lige meningen.

Hmm, nu har jeg fundet ud af det.

+ funger som joker, så '+ localhost' er en dårlig ide! Løsningen var
et tjekke min hosts-fil og finde ud af at localhost var defineret som
localhost.localdomain....

Ergo$ cat /etc/hosts.equiv
localhost.localdomain

/jrm
Received on Thu Jul 27 17:17:02 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:25 CEST