Re: [Forum] Sv: [Forum] TurboLinux CDer

From: Jesper R. Meyer <jrm@ceres.aalug.dk>
Date: Wed Jul 26 2000 - 01:13:15 CEST

>>>>> "Kent" == Kent Skovgaard <kent_s@image.dk> writes:

Kent> Har du nogen tilbage?

Kent> Så er jeg interesseret i en.

Jo, jeg har nogle stykker endnu - ca. 18....

Hvor skal jeg sende CD til? (du kan evt. svare pr. mail)

/jrm
Received on Wed Jul 26 01:13:17 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:25 CEST