Re: [Forum] CVS adgang uden at gi' adgang til hele serveren (fwd)

From: Jesper R. Meyer <jrm@aalug.dk>
Date: Fri Jul 14 2000 - 12:37:49 CEST

>>>>> "Ask" == Ask Bjoern Hansen <ask@netcetera.dk> writes:

Ask> For nemt. :)

Great!

Ask> enten brug pserver istedet, eller (bedre) installer en RSA key
Ask> for brugeren (og intet /etc/passwed psasword paa kontoen) og saet
Ask> command="/usr/bin/cvs server" i authorized_keys filen.

Pserver tænder jeg ikke på - nogen lunde lige så lidt som hvis nogen
siger telnet. RSA-tingen ser derimod spændende ud - tak!

/jrm

-- 
               Check out my awesome RPM repository
                  http://www.aalug.dk/~jrm/rpms/
Received on Fri Jul 14 12:36:12 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:24 CEST