[Forum] LASAT SPEED II ISDN modem

From: Oldo Bezunk <bamboo@worldonline.dk>
Date: Thu Jul 13 2000 - 17:00:04 CEST

Er der nogen som har erfaring med at få denne HW til at fungere?

bash-2.03# wvdial
--> WvDial: Internet dialer version 1.41
--> Initializing modem.
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
--> Sending: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2
ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2
OK
--> Modem initialized.
--> Idle Seconds = 180, disabling automatic reconnect.
--> Sending: ATDT 104938833883
--> Waiting for carrier.
ATDT 104938833883
CARRIER 64000
PROTOCOL: HDLC
COMPRESSION: NONE
NO CARRIER
--> No Carrier! Trying again.
Returning not ok!!

Jeg ser dioden blinke, den får fat i USB-connected modem, og så dør den...

Tak,
Received on Thu Jul 13 17:00:33 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:23 CEST