[Forum] [sslug.misc] [MISC] Underskrifter, swpat

From: Jesper R. Meyer <jrm@stofanet.dk>
Date: Sun Jul 09 2000 - 13:08:10 CEST

Date: Sun, 09 Jul 2000 00:46:56 +0200
From: Hans Schou <chlor@schou.dk>
To: sslug-misc@sslug.dk
Subject: [MISC] Underskrifter, swpat

Der er 1340 danske og 924 svenske personer der har
skrevet under imod softwarepatenter. Det er for lidt.
Klik her http://petition.eurolinux.org/
og skriv under. Softwarepatenter og Open Source kan
ikke "være i stue sammen".

Her er et dataudtræk:
http://www.sslug.dk/~chlor/swpat/

Man må ikke sende kædebreve på internet, men kender du
nogen der bruger open source, som ikke er på listen,
så kunne du godt opfordre dem til at skrive under.
Det gælder deres eget bedste.

-- 
best regards
+---------------------------------------------------+
! Hans Schou,  Hamletsgade 4-201,  DK-2200 Kbh N !
! Telex: SCHOU.DK      Phone: +45 35 86 12 66 !
! mailto:chlor@schou.dk     http://www.schou.dk !
+---------------------------------------------------+
Intet, der kan kopieres digitalt, kan patenteres.
Alt, der kan kopieres digitalt, kan ophavsbeskyttes.
Received on Sun Jul 09 13:06:42 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:23 CEST