Re: [Forum] AaLUG Linux Clustering Weekend DOC 1

From: Svend Erik Venstrup - Nielsen <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Fri Jul 07 2000 - 18:31:11 CEST

> Starten til dokoumentationen, vi må hellere begynde på vore egne
> maskiner
>
> file:/usr/doc/HOWTO/other-formats/html/Parallel-Processing-HOWTO-3.html
>
> god læselyst. Gerne kommentarer.

Jeg lavede en lille fejl i subject: "ODC skulde være DOC "
Jeg håber at de er muligt at fortsætte med DOC 2 o.s.v. Fænger ideen.
Gerne kommentarer.

> Hilsen Svend

> ((-;>/
>
Received on Fri Jul 07 20:17:00 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:23 CEST