[Forum] Kommunikation mellem to PC'er og mærkelige erstatninger for æøå

From: Jacob Møberg <jacob.moeberg@get2net.dk>
Date: Tue Jul 04 2000 - 17:43:21 CEST

Hej, jeg har to spørgsmål
 
1. Er der nogen der ved hvordan man kan få en windows PC til at kunne "snakke" med en Linux PC over et serielkabel.
Det drejer sig om Windows 95 og RH 6.1

2. Hvordan kan det være der kommer sådan nogle mærkelige erstatinger for æøå i mit mail program når jeg læser beskederne i forum@aalug.dk. Det gælder ikke alle indlæg, kun nogle. Jeg bruger Outlook Express 5.0

Med venlig hilsen
 
Jacob Møberg
Received on Tue Jul 04 19:08:44 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:22 CEST