Re: SV: SV: [Forum] MOSIX

From: Svend Erik Venstrup - Nielsen <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Tue Jul 04 2000 - 12:49:09 CEST

"Johannesen,Bjarke BZJ" wrote:

> det er helt fint... hvor er det lokale henne?
>
> ---------------
> Bjarke Johannesen
> Scandinavian Healthcare Informatics A/S (http://www.scandihealth.com)
> Home Email: croix@post10.tele.dk Work Email: bzj@scandihealth.com
> Work phone: +45 8745-7000 Or call direct on: +45 8745-7347
> AaLUG homepage --- http://aalug.dk
>
> > -----Oprindelig meddelelse-----
> > Fra: Svend Erik Venstrup - Nielsen [SMTP:venstrup@mail1.stofanet.dk]
> > Sendt: 4. juli 2000 11:32
> > Til: forum@aalug.dk
> > Emne: Re: SV: [Forum] MOSIX
> >
> > "Johannesen,Bjarke BZJ" wrote:
> >
> > > hej
> > >
> > > møde foregår idag den 4/7 kl. 19.00
> > >
> > > MEN jeg har endnu ikke fået nogle lokaler eller bare et sted at være...
> > er
> > > der ikke nogen her på listen som har mulighed for at skaffe et lokale på
> > uni
> > > eller give adgang til et sted???
> > >
> > > Mødet kommer til at omhandle MOSIX install festen som vi kommer til at
> > > afholde sidst i august.
> > >
> > > Mvh Bjarke
> >
> > Hej Bjarke
> >
> > Et undervisningslokale kan jeg ikke skaffe, men der er frit slag til et
> > lokale
> > som vi har i grundejerforeningen, rent og rydeligt, med plads til ca 10 -
> > 15
> > personer
> >
> > Det er ikke optimalt men det er muligt at holde et møde der
> >
> > Kaffe, Øl, Sodavand, skal jeg nok klare

Lokale er på Tjalfesvej 5, 8230 Aabyhoj ( Telf 8675 2917 )
Det er min adresse, der er 2 min gang derover , så vi går.

> Hvisn der er en el anden som har en Flipover-transportabel, kan den

> anvendes, som tavle

> Hilsen Svend

> (-;>/
Received on Tue Jul 04 14:35:09 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:21 CEST