Re: [Forum] RPM fejl

From: Jesper R. Meyer <jrm@ceres.aalug.dk>
Date: Mon Jul 03 2000 - 12:00:10 CEST

>>>>> "Jens" == Jens Christian Ø Andersen <jensc.andersen@get2net.dk> writes:

Jens> Ok, nu har jeg hentet en ny rpm version 4.0-0.33. Den har jeg
Jens> også hentet fra rawhide, men den er åbentbart lavet med sig
Jens> selv. I hvert tilfælde får jeg den samme fej som med XFree86
Jens> pakken:

Ja, det lyder meget sandsynligt.

Jens> Er der nogen der ved hvor man kan finde en der er "opgraderbar"?

Du skal nok starte med at kompile rpm ver. 4 fra source. Når du har
rpm til at virke kan du installere rpmversionen af rpm ver. 4 oven i
den første installation, så alt igen er installeret via rpm.

/jrm
Received on Mon Jul 03 12:00:26 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:21 CEST