[Forum] virtula mail hosting

From: Knud Haugaard Sørensen <webmaster@aeiwi.com>
Date: Sat Jul 01 2000 - 19:56:14 CEST

Jeg er ved at proeve at saete nogle virtual domains op.

Jeg har et problem med at faa mail til at virke!

Er der nogle som har nogle gode henvisninger!

Knud
Received on Sat Jul 01 19:56:16 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:01:20 CEST